W środę, piątek i nie tylko...

Nina Matusiak 2007.05.20

Wszystkie posty jednodniowe (poza wyjątkami poniżej) są postami ścisłymi.

Posty jednodniowe są przestrzegane w następujące święta: wigilia Epifanii (6/19 stycznia), Ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela (29 sierpnia/11 września) oraz Podwyższenie Krzyża Świętego (14/27 września).

Oprócz wyżej wymienionych świąt dniami postnymi są wszystkie środy i piątki roku, z wyjątkiem okresu pomiędzy świętem Bożego Narodzenia a świętem Chrztu Pańskiego, tygodnia Paschalnego oraz tygodnia po święcie Pięćdziesiątnicy. Warto przypomnieć, że w środy pościmy, gdyż w tym dniu Judasz zdradził Chrystusa, a w piątki, ponieważ jest to dzień męki i śmierci Pańskiej na krzyżu.

Wyjątki od przestrzegania jednodniowych postów ścisłych:
jeżeli święto Bożego Narodzenia oraz święto Chrztu Pańskiego przypada na środę lub piątek to post w tych dniach nie jest przestrzegany; jeżeli święto Spotkania Pańskiego (2/15 lutego), Przemienienia Pańskiego (6/19 sierpnia), Zaśnięcia Bogarodzicy (15/28 sierpnia), Narodzenia Bogarodzicy (8/21 września), Opieki Bogarodzicy (Pokrow) (1/14 października), Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni (21 listopada/4 grudnia), Narodziny świętego Jana Chrzciciela (29 sierpnia/11 września), Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca/ 12 lipca) i Jana Teologa przypadają na środę bądź piątek to wówczas dozwolone jest spożywanie ryby.

Ponadto w okresie od święta Paschy do Pięćdziesiątnicy (50 dni po święcie Zmartwychwstania) w środy i w piątki również można spożywać rybę.

Popularne artykuły

20.05.2007 Nina Matusiak

W środę, piątek i nie tylko...

Krótka charakterystyka dni postnych i reguł żywnościowych na te dni
14.06.2010 ks. Aleksander Pikaliow

Postne zabobony – rozważania pewnego kapłana

Jestem praktycznie pewien, że każdy albo też prawie każdy kapłan, niosący swą posługę na parafii w czasie Wielkiego Postu bądź na krótko przed nim, zasypywany jest przez swoich parafian lub też ludzi postronnych, przypadkowo zaglądających do cerkwi, dokuczliwymi pytaniami. Pytaniami o wszystko: jak pościć, co jeść, a czego nie jeść, kiedy można spożywać olej, a kiedy rybę, kiedy zaś nie wolno ani jednego, ani drugiego, ile razy dziennie jeść, o jakiej porze itp. itd.
23.08.2014

Dlaczego podczas święta Przemienienia Pańskiego święcimy owoce?

Przemienienie Pańskie świętuje się po zbiórce zboża (na północy, a na południu-wcześniej) po dojrzewaniu owoców. Ponadto kiedy wszystko osiąga dojrzałość. Szczególnie na południu. Jest to symbol dojrzałości, pełności przyszłego Królestwa chwały, ale po trudach naszego krzyżowego życia.
18.05.2007 Nina Matusiak

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy jest postem dwutygodniowym. Rozpoczyna się 1/14 sierpnia, czyli w dniu Wspomnienia Świętego Drzewa Krzyża Pańskiego, a kończy się 14/27 sierpnia.
Choć nie jest to post długotrwały, swoją surowością podobny jest do Wielkiego Postu. W okresie jego trwania nie należy spożywać produktów pochodzenia zwierzęcego.