Wielki Post - prawidła i przepisy żywieniowe

Nina Matusiak 2007.05.15

Wielki Post z pewnością można nazwać najważniejszym z postów wielodniowych. Rozpoczyna się siedem tygodni przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego i trwa 40 dni, do Soboty Łazarza i Niedzieli Palmowej.
Podczas trwania Wielkiego Postu należy przestrzegać ścisłego postu. Nie można spożywać wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nabiału!

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu to okres wyjątkowo surowego postu (podobnie jak Wielki Tydzień), w którym powinno się spożywać wyjątkowo skromne posiłki.
Potrawy z zawartością oleju są dozwolone we wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu gdyż te dni mają świąteczny charakter.
Ryby można spożywać w święta: Zwiastowania Bogarodzicy (25 III/7 IV) i Wjazdu Pana Naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, czyli w Niedzielę Palmową (tydzień przed świętem Paschy).

Należy podkreślić, że święto Zwiastowania Bogarodzicy może przypadać na różne dni i w związku z tym reguły dotyczące dopuszczania spożywania ryby są zmienne.
Jeżeli święto Zwiastowania wypada przed Niedzielą Palmową (włącznie), to można spożywać tego dnia ryby.

Natomiast, jeśli wypadnie w Wielkim Tygodniu (do Wielkiego Czwartku, włącznie), to można spożywać potrawy z olejem.

Popularne artykuły

20.05.2007 Nina Matusiak

W środę, piątek i nie tylko...

Krótka charakterystyka dni postnych i reguł żywnościowych na te dni
14.06.2010 ks. Aleksander Pikaliow

Postne zabobony – rozważania pewnego kapłana

Jestem praktycznie pewien, że każdy albo też prawie każdy kapłan, niosący swą posługę na parafii w czasie Wielkiego Postu bądź na krótko przed nim, zasypywany jest przez swoich parafian lub też ludzi postronnych, przypadkowo zaglądających do cerkwi, dokuczliwymi pytaniami. Pytaniami o wszystko: jak pościć, co jeść, a czego nie jeść, kiedy można spożywać olej, a kiedy rybę, kiedy zaś nie wolno ani jednego, ani drugiego, ile razy dziennie jeść, o jakiej porze itp. itd.
23.08.2014

Dlaczego podczas święta Przemienienia Pańskiego święcimy owoce?

Przemienienie Pańskie świętuje się po zbiórce zboża (na północy, a na południu-wcześniej) po dojrzewaniu owoców. Ponadto kiedy wszystko osiąga dojrzałość. Szczególnie na południu. Jest to symbol dojrzałości, pełności przyszłego Królestwa chwały, ale po trudach naszego krzyżowego życia.
18.05.2007 Nina Matusiak

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy jest postem dwutygodniowym. Rozpoczyna się 1/14 sierpnia, czyli w dniu Wspomnienia Świętego Drzewa Krzyża Pańskiego, a kończy się 14/27 sierpnia.
Choć nie jest to post długotrwały, swoją surowością podobny jest do Wielkiego Postu. W okresie jego trwania nie należy spożywać produktów pochodzenia zwierzęcego.